Logo

STYRELSE

Ordförande
Patrik Wernersson

patrik@bknajaden.seKassör
Carina Broberg Pedersen
carina@bknajaden.seSekreterare
Mats Hedenberg
mats@bknajaden.se

Styrelseledarmöter
Jens Florén
jens@bknajaden.se

Jan-Erik Plenell
jan-erik@bknajaden.se


Mathias Antonsson
mathias@bknajaden.se


Herje Christophs
herje@bknajaden.se

Styrelsesupleanter
Fredrik Fridh
fredrik@bknajaden.se

Jörgen Anderlöf
jorgen@bknajaden.se

Thomas Nilsson
thomas@bknajaden.se


Valberedning
Per Moberg

per@bknajaden.se

Jonas Kennerö
jonas@bknajaden.se

Ingvar Lindgren
ingvar@bknajaden.se