Logo

Årsmöte 2021

Medlemmar i BK Najaden
 
Under medlemsdokument finner ni protokoll från vårt Postala årsmöte 2021 samt dokument avseende hur vi, (medlemmarna) har röstat.

Vi tackar för Ert engagemang och konstaterar ett rekordstort deltagande med 62 inkomna och registrerade röster.
Synpunkter och andra förslag är noterade och beaktade och vi finner ett massivt stöd för styrelsens satsning på ”ställplatser för husbil”
 
Detta görs ju i ett led att stärka klubbens finansiella del, då vi ser ett vikande båtintresse delvis beroende på pågående Coronapandemi.
(Vi har tappat nästan hälften av gästnätter 2020)

Samtal förs nu med CityCamp och Peter Roth, om ett bra framtida samarbete där vi kan hjälpa varandra istället för att konkurrera.
Vi är övertygade om att satsningen kommer innebära goda inkomster för vår klubb och stärka möjligheterna för underhåll och uppdatering av våra inventarier över tid.

 
STYRELSEN
 
/Mats Hedenberg
Sekr.