Logo

Brev till medlemmar

BK Najaden medlemmar
 
Vi närmar oss slutet på 2020 , året där inget vart sig likt.
Vi har tvingats skjuta upp både vårt årsmöte samt höstmöte p g a av rådande pandemi. I nuläget vet vi inte när vi kan kalla till möte igen utan får avvakta utvecklingen och myndigheternas rekommendationer.
Styrelsen jobbar dock vidare som vanligt men vi kommunicerar numera våra möten via videolänk (Skype).
Vid vårt senaste möte 17/12 togs enhälligt beslut i uppdatering av vårt betalsystem BEA.
Totalt kostar denna uppdatering samt ny kodläsare 92.200:- ex moms
Investeringen är nödvändig då nuvarande blir obrukbar f o m 2021.
Sedan en tid tillbaka är Bk Najaden med i ett båtråd där vi samarbetar med andra båt klubbar i Halmstadtrakten.
Ett gott samarbete fortsätter med Miljö&hälsa samt Destination Halland.
NU TILL FRAMTIDEN:
Efter många och långa kontakter med kommunen har vi lyckats förhandla fram möjligheten för BK Najaden att bedriva Ställ platser för Husbil/Husvagn f o m 2021. Området som avses är framför Kaj-skjulet och i höjd med röda kranen.
En enhällig styrelse ser det som en fantastisk möjlighet att stärka klubbens ekonomi samt sprida Bk Najaden som varumärke.
Då vi summerar 2020 har vi tappat nära 47% av intäkter på gästbåtar p g a pandemin.
Dessutom har vi ett 10 tal vakanser igen på våra båtplatser.
Kostnaderna för underhåll av bryggor bommar m m blir högre varje år
p g a slitage. Under lågsäsong (2018) hade vi under april,maj och september 45 gästnätter som inbringade 10.000:- .
Full beläggning av ställ platser under denna period skulle inbringa ca: 180.000:-
Offerter för att driva detta projekt tas in i detta nu! (El service,Skyltar,ström- uttag,avståndsmarkering m.m)
Totalt räknar vi med att behöva investera 200.000:- inkluderat uppdateringen av vårt betalsystem BEA som även servar våra ställ plats gäster
Arbetsnamn: Ställplats Bk Najaden/kranen
Resultat och Balansrapport per den 30 nov 2020 ligger under medlemsdokument.
För den som har synpunkter eller frågor rörande detta projekt vänligen återkoppla via mail eller brev till styrelsen senast 20210113.
mats@bknajaden.se

/STYRELSEN

Mats Hedenberg
Sekr.