Logo

Brev till medlemmar


Hej medlemmar i BK Najaden
 
Vi går med stormsteg mot hösten och det råder full aktivitet med upptag av båtar inför kommande vinter. Vi får titta tillbaka på en fin båtsäsong med perioder av riktigt fint och varmt väder.

Under mitten av augusti hade undertecknad möjlighet att följa med till en riktig pärla! Vi var 7 st båtar från Halmstad som ställde kurs mot Anholt,nord europas största öken med 138 fast boende.

Ligger rakt västerut mellan Halmstad och Falkenberg i Kattegatt. Kanske ingen resa man gör själv första gången, så vi har lovat inför nästa säsong att sprida information om ev planerad resa via medlemsmail och vår hemsida.

Bra väder med gynnsamma vindar brukar vara en förutsättning för många som vill ta sig dit.

Kommande arbetsdag står också för dörren. En kallelse har redan gått ut och vi kommer att påminna berörda i god tid. (Lördag 24/10 09.00)
P g a av rådande Pandemi kommer vi fortfarande inte att genomföra sammankomster inomhus vilket innebär att höstmöte 2020 som skulle avklarats nu i september skjuts upp i avvaktan på nya rekommendationer från berörda myndigheter.

Styrelsen har jobbat på och vi har haft styrelsemöte kontinuerligt under sommaren.
Vår nuvarande betalstation för gästbåtar har nu tjänat ut och kommer att tas ur bruk denna säsong.
Vi kommer att träffa representant från Beas Betalningssystem för att få information om utbud och kostnadsbild under oktober månad.

Trots en besvärlig tid kommer vi preliminärt att göra ett litet positiv resultat vid tiden för bokslut av det gångna året. Ett stort tapp har ju varit antalet gästnätter där vi backat 323 betalande båtar jämfört med 2019. (Nästan halverat)

Vi hade också i början av maj ett 15 tal vakanta båtplatser vilket innebär inkomstbortfall. Efter aktivt arbete samt annonsering har vi nu fyllt upp igen i vår lilla hamn och har t o m fått skapa en kölista inför nästa säsong vilket är glädjande.

En prel balans och resultatrapport t o m augusti månad ligger under medlemsdokument .

Beträffande medlemsavgiften, har styrelsen enhälligt bestämt, lämnas oförändrad (600:-)  Frågan ställs normalt på höstmötet för att bordläggas till kommande årsmöte.
 
Vi önskar Er en trevlig afton
 
Halmstad 2020-09-28
 
Styrelsen
/Mats Hedenberg sekr.