Logo

INFORMATION GÄLLANDE ÅRSMÖTE 2020

På förekommen anledning återkommer vi i frågan om Årsmöte 2020.
Fortfarande gäller förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare och även om vi inte brukar vara så många anser styrelsen inte det är ansvarsfullt att kalla till möte i rådande tider.
Vi avvaktar myndigheters rekommendationer, efter hur pandemin utvecklas och lovar återkomma till Er alla när det anses säkert att vi kan träffas för vårt årsmöte.
 
/Styrelsen
 
Mats Hedenberg,sekr.