Logo

CORONAVIRUS OCH BÅTLIVET

(Upplev båtlivet)

HUR PÅVERKAR COVID-19 SVERIGES 1 500 000 BÅTINTRESSERADE ?


I dessa svåra tider informerar vi om hur vi båtmänniskor kan använda våra båtar trots det rådande läget med en pågående pandemi. Att komma ut på sjön, andas frisk luft och röra på sig är i grunden hälsobefrämjande och rätt hanterat en möjlighet till välbefinnande.
Läs mer här >>